صفحه اصلي
رشته تربیت بدنی
کتب و ویدیوهای آموزشی
استخدامی تربیت بدنی
آزمون ها
کلاسها
منابع کنکور تربیت بدنی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

نمونه کارنامه ، رتبه ها و قبولی های کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

در این قسمت نمونه کارنامه ، رتبه و قبولی های کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی بیان شده است. نمونه کارنامه ، رتبه و قبولی های کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی ادوار گذشته ، همیشه برای داوطلبین جذاب بوده است و اطلاع از این موضوع به داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1402 برای برنامه ریزی اصولی و در نتیجه کسب رتبه دلخواه ، کمک خواهد کرد.

 

نمونه کارنامه ، رتبه و قبولی دانشگاه کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه ، رتبه و قبولی کنکور کارشناسی ارشدتربیت بدنی 1401

نام دانشجو

رتبه

گرایش و دانشگاه قبولی

خانم زهرا اسکندری

رتبه 2 روانشناسی

رتبه 3 رفتار حرکتی

رتبه 37 مدیریت

رتبه 77 آسیب

رتبه 77 بیومکانیک

رتبه 101 فیزیولوژی

 

خانم رعنا افراسیابی

رتبه 5 مدیریت

رتبه 8 آسیب

رتبه 11 رفتار حرکتی

رتبه 11 بیومکانیک

رتبه 13 روانشناسی

رتبه 56 فیزیولوژی


خانم سروین اصلانی

رتبه 6 آسیب

رتبه 16 مدیریت

رتبه 23 رفتار حرکتی

رتبه 29 روانشناسی

رتبه 37 بیومکانیک

رتبه 50 فیزیولوژی

 

خانم ستایش ظریف نیا

رتبه 18 مدیریت

رتبه 20 رفتار حرکتی

رتبه 29 آسیب شناسی

رتبه 48 بیومکانیک

رتبه 50 روانشناسی

رتبه 68 فیزیولوژی

 

خانم آرزو شجاعی

رتبه 24 بیومکانیک

رتبه 60 مدیریت

رتبه 69 آسیب

رتبه 85 رفتارحرکتی

رتبه 93 فیزیولوژی

رتبه 100 روانشناسی

 

خانم زهرا جمالی

رتبه 86 مدیریت

رتبه 167 بیومکانیک

 

نمونه کارنامه ، رتبه و قبولی کنکور کارشناسی ارشدتربیت بدنی 1400

نام دانشجو

رتبه

گرایش و دانشگاه قبولی

مرحوم رضا جنادله

رتبه 2 فیزیولوژی

رتبه 3 رفتار

رتبه 11 آسیب

رتبه 12 مدیریت

رتبه 14 بیومکانیک

_

خانم سعیده عباسی

رتبه 7 بیومکانیک

رتبه 8 مدیریت

رتبه 10 آسیب

رتبه 19 رفتار

رتبه 37 فیزیولوژی

آسیب شناسی دانشگاه تهران

خانم آیسان توکلی

رتبه 10 رفتار

رتبه 15 مدیریت

رتبه 19 آسیب

رتبه 51 فیزیولوژی

رتبه 55 بیومکانیک

آسیب شناسی دانشگاه تهران

خانم مرضیه فراهانی

رتبه 13 بیومکانیک

رتبه 16 آسیب

رتبه 17 فیزیولوژی

رتبه 45 مدیریت

رتبه 68 رفتار

آسیب شناسی دانشگاه شهید بهشتی

خانم زهرا فتحی

رتبه 18 رفتار

رتبه 44 آسیب

رتبه 66 مدیریت

رتبه 90 فیزیولوژی

آسیب شناسی دانشگاه تهران

خانم الهام خودسیانی

رتبه 26 آسیب

رتبه 46 رفتار

رتبه 63 مدیریت

رتبه 92 فیزیولوژی

آسیب شناسی دانشگاه تهران

خانم مهدیه برزگر

رتبه 26 مدیریت

رتبه 65 آسیب

رتبه 86 بیومکانیک

آسیب شناسی دانشگاه شهید بهشتی

آقای محمدرضا علیمرادی

رتبه 24 رفتار

روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران

خانم سروین اصلانی

رتبه 63 بیومکانیک

رتبه 64 آسیب

رتبه 100 رفتار

_

خانم محبوبه چهارده چریک

رتبه 96 رفتار

آسیب شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

خانم مینا فراتی

رتبه 99 آسیب

آسیب شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

نمونه کارنامه ، رتبه و قبولی کنکور کارشناسی ارشدتربیت بدنی 1399

نام دانشجو

رتبه

گرایش و دانشگاه قبولی

آقای علی رضایی

رتبه 3 آسیب

رتبه 3 مدیریت

رتبه 3 بیومکانیک

رتبه 5 رفتار

رتبه 14 فیزیولوژی

آسیب شناسی دانشگاه تهران

خانم دلارام رحمت زاده

رتبه 8 آسیب

رتبه 7 رفتار

رتبه 13 فیزیولوژی

رتبه 37 بیومکانیک

رتبه 32 مدیریت

حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

آقای سید مرتضی طباطبایی

رتبه 18 آسیب

رتبه 20 مدیریت

رتبه 43 بیومکانیک

آسیب شناسی دانشگاه تهران

خانم فاطمه سروقدی

رتبه 45 آسیب

آسیب شناسی دانشگاه تهران

خانم سهیلا قلی زاده

رتبه 1 رفتار

رتبه 2 مدیریت

رتبه 4 بیومکانیک

رتبه 5 آسیب

رتبه 7 فیزیولوژی

مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

آقای علیرضا شفائی

رتبه 16 فیزیولوژی

رتبه 73 رفتار

فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

آقای علی غائبی

رتبه 26 مدیریت

مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

خانم منصوره احمدپور

رتبه 38 فیزیولوژی

فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

آقای مهدی امیری نژاد

رتبه 23 آسیب

رتبه 60 فیزیولوژی

رتبه 66 مدیریت

فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خوارزمی

نمونه کارنامه ، رتبه و قبولی کنکور کارشناسی ارشدتربیت بدنی 1398

نام دانشجو

رتبه

گرایش و دانشگاه قبولی

خانم زهرا اعتمادی

رتبه 2 رفتار

رتبه 7 مدیریت

رتبه 8 آسیب

رتبه 8 بیومکانیک

رتبه 11 فیزیولوژی

حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

خانم سحر عندلیب

رتبه 7 رفتار

رتبه 9 فیزیولوژی

رتبه 9 مدیریت

رتبه 20 آسیب

رتبه 24 بیومکانیک

فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

خانم ستاره شوشتری

رتبه 12 بیومکانیک


خانم حدیثه امانی

رتبه 21 آسیب

آسیب شناسی ورزشی دانشگاه گیلان

خانم مرضیه میرغفاریان

رتبه 25 رفتار

رشد حرکتی دانشگاه تهران

خانم سکینه یزدانی

رتبه 33 آسیب

آسیب شناسی دانشگاه تهران

خانم نیکو حبیبی رضائی

 

مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

خانم الهام علی عباسی

 

یادگیری و کنترل جرکتی دانشگاه شهید بهشتی

خانم کوثر پوراقدم

 

آسیب شناسی دانشگاه شهید بهشتی

خانم پریسا طاهری

 

یادگیری و کنترل حرکتی دانشگاه خوارزمی

خانم سارا دادگر

 

آسیب شناسی دانشگاه شهید بهشتی

خانم ماندانا بیژنی فر

 

بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی

آقای محمدجواد سهراب لو

 

بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی