صفحه اصلي
رشته تربیت بدنی
کتب و ویدیوهای آموزشی
استخدامی تربیت بدنی
آزمون ها
کلاسها
منابع کنکور تربیت بدنی
دانلود رایگان
درباره ما
سبد خرید
   بودجه بندی آزمون های آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1402

 

با سلام حضور همه شما دانشجویان و داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

بودجه بندی آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

www.TarbiatBadani.com

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 1 (25درصد اول)

لیست دروس

مباحث درسی

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کلیه مطالب

(کتاب جامع زبان تخصصی تربیت بدنی زیر ذره بین)

(کتاب 1000 تست زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی )

کتاب زبان عمومی زیر ذره بین - جلد اول (واژگان) و جلد دوم (گرامر)

فیزیولوژی ورزشی

مبحث (دستگاه عصبی و عملکرد عصبی عضلانی)

مبحث (عضله اسکلتی ساختار و عملکرد آن)

(فصل اول و دوم کتاب فیزیولوژی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

(کتاب 1000 تست فیزیولوژی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

آمار، سنجش و اندازه گیری

مبحث (مفاهیم کلی در سنجش واندازه‌ گیری)

مبحث (اندازه‌ گیری اجزای مربوط به تربیت بدنی)

(فصل اول و دوم کتاب صفرتاصد آمار ، سنجش و اندازه گیری)

حرکت شناسی

مبحث (کلیات حرکت شناسی )

مبحث (کمربند شانه)

مبحث (مفصل شانه)

(فصل اول تا سوم کتاب حرکت شناسی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

بیومکانیک

مبحث (آشنایی با علم بیومکانیک ورزشی)

مبحث (تجزیه و تحلیل ساختاری پایه)

مبحث (ساختار اسکلتی)

مبحث (ساختار مفصلی)

مبحث (ساختار عضلانی)

(فصل اول تا پنجم کتاب بیومکانیک دپارتمان تخصصی تربیت بدنی - دکتر کوهستانی)

آسیب شناسی ورزشی

مبحث (مچ پا + شانه)

(کتاب 1000 تست آسیب و اصلاحی - دکتر درزابی)

حرکات اصلاحی

مبحث (اندام تحتانی)

(کتاب ویژه صفرتاصد حرکات اصلاحی - استاد سیستار)

رشد حرکتی

مبحث (مقدمه ای بر رشد حرکتی)

مبحث (مدل ها و نظریه های رشد حرکتی)

مبحث (رشد شناختی و حرکتی)

مبحث (رشد اجتماعی و حرکتی)

مبحث (رشد قبل از تولد)

(فصل اول تا پنجم کتاب جامع صفر تا صد رشد حرکتی استاد رستمی پور)

یادگیری حرکتی

مبحث (مهارت)

مبحث (ارزیابی رفتار حرکتی)

مبحث (پردازش اطلاعات و تصمیم گیری)

مبحث (توجه و اجرا)

(فصل اول تا چهارم کتاب جامع صفر تا صد یادگیری حرکتی استاد رستمی پور)

مدیریت ورزشی

مبحث ( مروری بر سازمان‌های بین المللی و داخلی ورزشی)

مبحث (جشن، مراسم و تشریفات)

مبحث (مفاهیم و مدیریت)

(فصل اول تا سوم کتاب جامع  صفرتاصد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی)

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 2 (25درصد دوم)

لیست دروس

مباحث درسی

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کلیه مطالب

(کتاب جامع زبان تخصصی تربیت بدنی زیر ذره بین)

(کتاب 1000 تست زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی )

کتاب زبان عمومی زیر ذره بین - جلد اول (واژگان) و جلد دوم (گرامر)

فیزیولوژی ورزشی

مبحث (متابولیسم سلولی)

مبحث (سازگاری های سوخت و سازی و عصبی عضلانی با ورزش)

مبحث (انرژی مصرفی و خستگی)

(فصل سوم تا پنجم کتاب فیزیولوژی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

(کتاب 1000 تست فیزیولوژی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

آمار، سنجش و اندازه گیری

مبحث (مفاهیم کلی در سنجش واندازه‌ گیری)

مبحث (اندازه‌ گیری اجزای مربوط به تربیت بدنی)

مبحث (آمار چیست)

مبحث (شاخص های گرایش مرکز)

(فصل اول تا چهارمکتاب صفرتاصد آمار ، سنجش و اندازه گیری)

حرکت شناسی

مبحث (مفصل آرنج و ساعد)

مبحث (کمربند لگنی)

(فصل چهارم و ششم کتاب حرکت شناسی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

بیومکانیک

مبحث (حرکت و انواع آن)

مبحث (کمیت ها و بردارها)

مبحث (کینماتیک خطی)

مبحث (کینماتیک زاویه ای )

(فصل ششم تا نهم کتاب بیومکانیک دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

آسیب شناسی ورزشی

مبحث (فصل زانو + ساق پا)

(کتاب 1000 تست آسیب و اصلاحی - دکتر درزابی)

حرکات اصلاحی

مبحث (اندام فوقانی)

(کتاب ویژه صفرتاصد حرکات اصلاحی - استاد سیستار)

رشد حرکتی

مبحث (تاثیرات تحریک و محرومیت زودهنگام)

مبحث (عوامل موثر بر رشد حرکتی)

مبحث (نمو و بالیدگی)

مبحث (تغییرات فیزیولوژیکی)

مبحث (حرکت و حواس)

(فصل ششم تا دهم کتاب جامع صفر تا صد رشد حرکتی استاد رستمی پور)

یادگیری حرکتی

مبحث (کنترل حلقه بسته)

مبحث (کنترل حلقه باز)

مبحث (اصول کنترل حرکتی و دقت حرکت)

مبحث (توانایی ها و تفاوت های فردی)

(فصل پنجم تا هشتم کتاب جامع صفر تا صد یادگیری حرکتی استاد رستمی پور)

مدیریت ورزشی

مبحث (برنامه ریزی و ورزش)

مبحث (سازماندهی و ورزش)

مبحث (بودجه و امور مالی)

مبحث (بازاریابی و ورزش)

مبحث (بلیط فروشی مسابقات ورزشی)

(فصل پنجم تا هشتم کتاب جامع  صفرتاصد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی)

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 3 (25درصد سوم)

لیست دروس

مباحث درسی

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کلیه مطالب

(کتاب جامع زبان تخصصی تربیت بدنی زیر ذره بین)

(کتاب 1000 تست زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی )

کتاب زبان عمومی زیر ذره بین - جلد اول (واژگان) و جلد دوم (گرامر)

فیزیولوژی ورزشی

مبحث (دستگاه قلبی و عروقی و سازگاری های قلبی و عروقی با ورزش)

مبحث (دستگاه تنفسی و سازگاری های تنفسی با ورزش)

(فصل ششم و هفتم کتاب فیزیولوژی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

(کتاب 1000 تست فیزیولوژی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

آمار، سنجش و اندازه گیری

مبحث (شاخص های پراکندگی)

مبحث (نمرات استاندارد و انواع منحنی)

(فصل پنجم و ششم کتاب صفرتاصد ویژه آمار ، سنجش و اندازه گیری)

حرکت شناسی

مبحث (تنه و ستون مهره ها )

مبحث (تجزیه و تحلیل اندام فوقانی)

مبحث (ران)

(فصل هفتم ، هشتم و نهم کتاب حرکت شناسی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

بیومکانیک

مبحث (کینتیک خطی)

مبحث (کینیتیک زاویه ای)

مبحث (دینامیک معکوس)

(فصل دهم تا دوازدهم کتاب بیومکانیک دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

آسیب شناسی ورزشی

مبحث (فصل لگن + ستون فقرات)

(کتاب 1000 تست آسیب و اصلاحی - دکتر درزابی)

حرکات اصلاحی

مبحث(فصل آزمایشگاه + فصل ثبات مرکزی)

(کتاب ویژه صفرتاصد حرکات اصلاحی - استاد سیستار)

رشد حرکتی

مبحث (حرکت و ادراک)

مبحث (بازتاب ها و رفتارهای کلیشه ای طفل)

مبحث (حرکات ارادی طفولیت)

مبحث (رشد حرکتی ظریف)

مبحث (مهارت های حرکتی جا به جایی و استواری)

(فصل یازدهم تا پانزدهم کتاب جامع صفر تا صد رشد حرکتی استاد رستمی پور)

یادگیری حرکتی

مبحث (مفاهیم و روش های تحقیق در یادگیری حرکتی)

مبحث (مراحل یادگیری حرکتی)

مبحث (ادراک، حافظه و یادگیری)

(فصل نهم تا یازدهم کتاب جامع صفر تا صد یادگیری حرکتی استاد رستمی پور)

مدیریت ورزشی

مبحث (داوطلبان و ورزش)

مبحث (جداول ورزشی)

مبحث (آشنایی با اخبار و رسانه)

(فصل نهم تا یازدهم کتاب جامع  صفرتاصد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی)

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 4 (25درصد چهارم)

لیست دروس

مباحث درسی

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کلیه مطالب

(کتاب جامع زبان تخصصی تربیت بدنی زیر ذره بین)

(کتاب 1000 تست زبان عمومی و تخصصی تربیت بدنی )

کتاب زبان عمومی زیر ذره بین - جلد اول (واژگان) و جلد دوم (گرامر)

فیزیولوژی ورزشی

مبحث (دستگاه غدد درون ریز بدن)
مبحث (تغذیه وفعالیت ورزشی)

(فصل هشتم و نهم کتاب فیزیولوژی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

(کتاب 1000 تست فیزیولوژی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

آمار، سنجش و اندازه گیری

مبحث (نمرات استاندارد و انواع منحنی)

مبحث (ضریب همبستگی)

(فصل ششم و هفتم کتاب صفرتاصد ویژه آمار ، سنجش و اندازه گیری)

حرکت شناسی

مبحث (زانو)
مبحث (مچ و کف پا )
مبحث (تجزیه و تحلیل حرکات اندام تحتانی )

مبحث (مفاهیم بیومکانیکی )

(فصل دهم تا سیزدهم کتاب حرکت شناسی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

بیومکانیک

مبحث (اهرمها)
مبحث ( مرکز جرم )

مبحث (کار ، توان و انرژی)

مبحث (راه رفتن)

مبحث (آزمایشگاه بیومکانیک)

(فصل سیزدهم تا هفدهم کتاب بیومکانیک دپارتمان تخصصی تربیت بدنی)

آسیب شناسی ورزشی

مبحث (مفاهیم کلی در آسیب ورزشی)
مبحث (آرنج)
مبحث (مچ دست و آرنج)

(فصل هفتم تا نهم کتاب 1000 تست آسیب و اصلاحی - دکتر درزابی)

حرکات اصلاحی

مبحث (مفاهیم پایه در حرکات اصلاحی )
مبحث (رشد جسمانی )

(کتاب ویژه صفرتاصد حرکات اصلاحی - استاد سیستار)

رشد حرکتی

مبحث (مهارت های حرکتی کنترل شی)
مبحث (بازی و ورزش در کودکان )
مبحث (سالمندی)
مبحث (رشد حرکتی نا به هنجار)
مبحث (رشد اخلاقی و حرکتی)
 مبحث (ارزیابی رفتار حرکتی)

(فصل شانزدهم تا بیست و یکم کتاب جامع صفر تا صد رشد حرکتی استاد رستمی پور)

یادگیری حرکتی

مبحث (آموزش ها و نمایش ها)
مبحث (شرایط تمرینی)

مبحث (بازخورد)
مبحث (یادداری و انتقال)

(فصل دوازدهم تا پانزدهم کتاب جامع صفر تا صد یادگیری حرکتی استاد رستمی پور)

مدیریت ورزشی

مبحث (قوانین ومقررات مسابقات ورزشی)
مبحث (حل مسئله وتصمیم گیری)
مبحث (جلسات و مدیریت آن ها)

مبحث (ارزیابی)
مبحث (اعزام به مسابقات ورزشی)
مبحث (اطلاعات عمومی )

(فصل دوازدهم تا هفدهم کتاب جامع  صفرتاصد مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی)

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 5 (جامع مرحله اول)

مباحث آزمون

کلیه مباحث کلیه دروس کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 6 (جامع مرحله دوم)

مباحث آزمون

کلیه مباحث کلیه دروس کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

بودجه بندی سوالات آزمون آزمایشی مرحله 7 (جامع مرحله سوم)

مباحث آزمون

کلیه مباحث کلیه دروس کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

 

 ثبت نام آنلاین دپارتمان تخصصی تربیت بدنی

 

 جامعترین و موثرترین منابع مطالعاتیمنابع مطالعاتی کنکور دکتری تربیت بدنی  اطلاعات کامل آزمون های آزمایشی ثبت نام آنلاین کلاسها و آزمون های آزمایشی

آلبوم تصاویر فروشگاه آنلاین کتاب دانلود رایگان جزوات نمایندگی های موسسه در سراسر کشور

 

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

اولین دپارتمان تخصصی و جامع تربیت بدنی و علوم ورزشی

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره